Applicatie koppeling

Mbv webservices en zogenaamde API's (interfaces met externe software) kan onder andere het volgende:

  • Realtime betalen door koppeling met een "payment service provider" die de afhandeling van iDeal en creditcard betalingen verzorgt.
  • Sociale media koppeling, bv met Facebook, iGoogle, LinkedIn, die API's bieden met veel functionaliteit.
  • Google Maps integratie: kaarten die locaties tonen, mooie visualisaties van plaats afhankelijke gegevens, locatie gebaseerde afstanden en routes.
  • Koppeling met een transportbedrijf zoals UPS voor automatische kosten berekening. Zelfs gehele automati­sering van het verzendtraject is mogelijk.
  • Actuele info op uw site tonen over bv weer, files, nieuws, aandelen koersen.
  • Data uitwisseling met andere databases.

Ook offline koppeling is mogelijk, bv met uw kassa of een boekhoudprogramma wat niet "in de Cloud" werkt maar op een PC staat, of het genereren van bestanden, bv voor de bank voor automatische incasso's (clieop).

 


  • API integratie

  • Soap / webservices

  • Aandachtspunt: beveiliging